Search
Asset 2

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا: «۵۰هزار قبر برای زمان بحران پیش‌بینی شده»

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا: «۵۰هزار قبر برای زمان بحران پیش‌بینی شده»
(Social Media)

به گزارش شهرداری تهران، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، روز سه‌شنبه گفت به دلیل «ملاحظات شرایط بحران باید آرامستان‌های ما در جغرافیای شهر توزیع شود. این درحالیست که ما ظرفیت عبور از بحران را از حالت عادی جدا کرده‌ایم و ۵۰ هزار قبر برای زمان بحران پیش‌بینی شده، ولی این قبور نیز به صورت متمرکز در بهشت زهرا قرار گرفته است.»

تاجیک اضافه کرد که ۴۰ درصد از متوفیان سال آینده نمی‌توانند در بهشت زهرا دفن شوند و ظرفیت قطعات جدید بهشت زهرا رو به اتمام است و برای سال آینده حتما باید آرامستان جدیدی برای تهران در نظر گرفته شود.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی