Search
Asset 2

کاهش شدید ذخایر آبی ۲۰ سد کشاورزی و آشامیدنی در ایران

(NIMA NAJAFZADEH/TASNIMNEWS.IR)
(NIMA NAJAFZADEH/TASNIMNEWS.IR)

دفتر اطلاعات و دادههای آب شرکت مدیریت منابع آب روز سه شنبه اعلام کرده است که ۲۰ سد از مجموع سدهای مهم شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری تا اول بهمنماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بین ۲۵ تا ۷۵ درصد کاهش داشته است. رسانهها گزارش دادهاند که بارش برف در ماه اخیر تاثیر خاصی بر ذخایر سدهای ایران نداشته است.

در گزارش اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایران به مهمترین سدهای آبی کشور اشاره شده و در ادامه آمده است که سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن ۱۵۳ میلیون مترمکعب موجود آب نسبت به پارسال ۳۸ درصد کاهش را نشان میدهد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۶۴ درصد است. همچنین ذخیره آب در پشت سد شمیل و نیان استان هرمزگان نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد کاهش داشته است.

همچنین سد نهرین در خراسان جنوبی از ابتدای سال آبی جاری تا اول بهمنماه یک میلیون مترمکعب حجم موجود آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد کاهشیافته است. درصد پرشدگی فعلی این سد ۱۳ درصد است.

گزارشها نشان میدهد که تعداد سدهایی که حجم آب آنها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است تا هفته گذشته ۱۷ سد بوده است.

پیشتر و در اول دیماه، شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش داده بود که ذخایر ابی ۱۱ سد مهم کشور به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده، سد لار در استان تهران و سد اکباتان در استان همدان تنها دو درصد ذخیره آب دارند.

خشکسالیهای پیدرپی در ایران باعث شده که طی سالهای گذشته آب ورودی به سدهای ایران روند کاهشی داشته باشد و دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور ماه گذشته مدعی شده بود که میزان آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا سوم دی‌‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

هر چند طی سالهای گذشته ایران درگیر خشکسالی بوده است و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی کشور بهشدت کاهش یافته و رو به اتمام است؛ اما طبق تحقیقاتی که دانشگاه فردوسی مشهد منتشر کرده است، خشکسالی شدیدتری در انتظار ایران است.

بر اساس تحقیقات این دانشگاه، خشکسالی در ایران ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت و در مدت ۸ سال دیگر نیز این روند کاهش ادامه خواهد یافت. به طوری که ایران در هشت سال آینده با خشکسالی بسیار گستردهتر از آنچه که تا کنون تجربه کرده مواجه میشود.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی