Asset 2

بیانیه هفت انجمن علمی ایران در واکنش به اخراج اساتید؛ مرزهای حقیقت با دستور و تهدید تعیین نمی‌شود 

بیانیه اعضای هفت انجمن علمی کشور در ارتباط با اخراج گسترده استادان و برخوردهای امنیتی با دانشجویان
(Public Domain)

اعضای هفت انجمن علمی کشور طی بیانیه‌ای با محکومیت اخراج گسترده استادان و برخوردهای امنیتی با دانشجویان هشدار دادند که اگر خرافات و باورهای شبه‌علمی رواج یابند، و دانشگاه به باشگاه سیاسی تبدیل شود، حاصلی جز تشدید ناامیدی و نابرابری، خالی‌شدن ظرفیت انسانی جامعه و در نهایت ضعیف‌شدن کشور نخواهد داشت. 

اعضای این انجمن‌ها در بیانیه خود تأکید کردند: این روزها جامعه علمی ایران با پدیده اخراج گسترده و برخوردهای امنیتی با دانشجویان مواجه است. اقداماتی که بیش و پیش از هر چیز استقلال و توانمندی نهاد دانشگاه و نهایتاً امکان توسعه علمی کشور را به مخاطره انداخته که اتفاقی مقطعی هم نیست بلکه به نظر می‌رسد در تکمیل فرایندی است که هدف آن کنترل تام و تمام نهاد علم از سوی مراکز قدرت و تغییر ساختار و نقش دانشگاه و مولفه‌های آموزشی و پژوهشی و مدنی آن نهاد است. 

در بیانیه آمده است: اکنون رویکرد امنیتی و سیاسی در این سلسله اقدامات پرده‌پوشی نمی‌شود و اعمال کنترل بر نهاد علم و استحاله آن که از رشته‌های علوم انسانی آغاز شد، اکنون به رشته‌های فنی و پزشکی هم گسترانده شده است و آنجا که زبان اداری و قانونی به خود می‌گیرد، نتیجه‌ای جز وادار کردن نهاد علم به تبعیت کامل از قدرت و تبدیل کردن سازمان دانشگاه به محلی برای تبلیغ سیاسی یک گرایش نوخاسته ندارد. 

آنها همچنین به خروج نخبگان از کشور اشاره و عنوان کردند: اضمحلال تدریجی و در حال حاضر شتابناک نهاد علم نه فقط ناکارآمدی اسف‌بار کنونی نظام حکمرانی را تشدید می‌کند بلکه اثرات زیان‌بار آن به مهاجرت نخبگان و جوانان دامن می‌زند، و در نتیجه همه قشرهای جامعه به‌خصوص طبقات فقیر و کم‌درآمد را که استطاعت مالی برای تحصیل و کار فرزندانشان در خارج کشور را ندارند تحت تأثیر قرار می‌دهد 

این بیانیه افزود: علاوه بر این، متخصصانی که ارج و احترام لازم را دریافت نمی‌دارند و با ناامنی شغلی هم روبرو هستند، زندگی در کشورهای دیگر و حتی کشورهای پیرامون را به ماندن ترجیح خواهند داد. 

این هفت انجمن علمی هشدار دادند: اگر خرافات و باورهای شبه‌علمی رواج یابند، و دانشگاه به باشگاه سیاسی تبدیل شود و یا به چشم محلی برای توزیع امتیاز برای وفاداران به نظام سیاسی نگاه شود، حاصلی جز تشدید ناامیدی و نابرابری، خالی‌شدن ظرفیت انسانی جامعه و در نهایت ضعیف‌شدن کشور نخواهد داشت. 

امضا‌کنندگان بیانیه انجمن‌های علمی ایران همچنین دفاع از نهاد علم را دفاع از جامعه، کشور و آینده ایران دانسته و از همه استادان، شخصیت‌های علمی و فرهنگی درخواست کردند در بیان اهمیت نهاد علم و دفاع از حریم دانشگاه فروگذار نکنند. 

آنها خواستار اعلام هشدار دانشگاهیان شده و نوشتند: دانشگاهیان هشدارها را با صدای بلند اعلام کنند تا روزی فرابرسد که نهاد علم در جامعه ما آن‌چنان قدرتمند شود که بتواند از ارزش‌های بنیادین و هویت و موجودیت خود دفاع کند و راه را بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بنیان سوز و مخرب ببندد. 

به تازگی موجی از اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه‌ها به راه افتاده که بسیاری از ناظران آن را تصفیه و پاک‌سازی دانشگاه‌ها توسط جمهوری اسلامی خوانده و کانون نویسندگان ایران نیز در همین رابطه درباره تکرار فاجعه تصفیه دانشگاه‌ها در دههٔ ۶۰ و به محاق رفتن یکی از مهم‌ترین کانون‌های بالقوهٔ اعتراض و پا فشردن بر طلب آزادی هشدار داد.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی