Asset 2

هشدار کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و آمریکا نسبت به سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی

شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج‌فارس (FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)
شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج‌فارس (FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

شورای همکاری کشورهای حوزه خلیجفارس و ایالات متحده آمریکا در بیانیهای مشترک، اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کردند.

در این بیانیه گفته شد که جمهوری اسلامی با حمایت از تروریسم، استفاده از موشکهای پیشرفته، جنگافزارهای سایبری و پهپادها و گسترش آنها در منطقه اقدامات بیثباتکنندهای در سراسر جهان انجام میدهد.

در بخشی از بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیجفارس آمده است که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی و شرکای آن با بهکارگیری تسلیحات ایرانی «غیرنظامیان، زیرساختهای حیاتی و کشتیهای دریایی» را در سطح بینالمللی هدف حملات خود قرار دادهاند.

همچنین بر اساس این بیانیه مشترک، آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیجفارس، همکاریهای دفاعی خود را باهدف «محدودکردن توانایی ایران در زمینه انجام فعالیتهای بیثباتکننده و بازدارندگی این کشور از اقدامات تجاوزکارانه آینده» گسترش میدهند.

علاوه بر این، در بیانیه این هفتکشور با اشاره به تولید اورانیوم غنیشده با غلظت بالا و پیشرفتهای هستهای، گفتهاند: «چنین فعالیتهایی هیچ هدف غیرنظامی معتبری ندارد و تنشهای منطقهای و جهانی را تشدید میکند

این کشورها به جمهوری اسلامی توصیه کردند که «فوراً اقدامات تحریکآمیز هستهای خود را متوقف کند، دیپلماسی معنادار را در پیش گیرد و با آژانس در تحقیقات در زمینه مواد هستهای کشفشده در مکانهای اعلام نشده در ایران، مطابق با تعهدات پادمانی، همکاری کامل داشته باشد

بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و ایالات متحده آمریکا در حالی منتشر میشود که در سالهای اخیر، آمریکا کوشیده است تا با همراهی اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، همکاریهای نظامی خود را برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش دهد.

شش کشور عربی عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان عضو شورای همکاری خلیجفارس هستند.

در همین مدت برخی از این کشورهای عربی همچون بحرین و امارات، به دلیل سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی به اسرائیل نزدیک و حتی به دلیل همین نگرانیها با اسرائیل قراردادهای امنیتی امضا کردهاند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی