logo_eet

آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا: جمهوری اسلامی شریک روسیه در حمله به اوکراین است

(MOSTAFA TEHRANI,TASNIM)
(MOSTAFA TEHRANI,TASNIM)

آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا با انتشار عکسها و تحلیلهایی از هواپیماهای بدون سرنشین که در حمله به اوکراین دخالت داشتند، اعلام کردند که هیچ تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی پهپادهای روسیه برای حمله به اوکراین را تامین می‌کند.

تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در جریان یک جلسه توجیهی در لندن، عکسهایی از پهپادهایی که به اوکراین حمله کردند را در کنار تصاویری از هواپیماهای بدون سرنشین که قبلاً در ایران ردیابی شده بودند، به نمایش گذاشتند.

مقایسه جزئیات طراحی مانند بالههای دم، مخروطهای دماغه و ارابه فرود نشان میدهد که تسلیحات مورداستفاده در اوکراین مشابه پهپادهای «شاهد ۱۳۱» و «شاهد ۱۳۶» هستند.

هدف از این نشست، «ارائه» اسناد و مدارک دخالت ایران در جنگ اوکراین و متقاعدکردن کشورها و نهادهای بینالمللی درباره نقش حکومت ایران در جنگ اوکراین عنوان شده است.

یک مقام آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا که خواست نامش فاش نشود با اشاره به تکذیب ارسال گستره پهپاد به روسیه از سوی مقام‌های تهران گفت که اسناد و شواهد خلاف اظهارات مقامهای حکومت ایران در این باره را ثابت میکند.

این مقام تصریح کرد: «حکومت ایران شریک روسیه در جنگ (علیه اوکراین) است

مقامات آمریکا میگویند، جمهوری اسلامی همچنین اطلاعات ارزشمندی از چگونگی عملیات این تسلیحات در جنگ در اوکراین جمعآوری میکند، از جمله نحوه عملکرد پهپادها در شرایط آبوهوایی مختلف، مشاهده بهکارگیری این تسلیحات در سناریوهای مختلف و گرفتن بازخورد از نحوه عملیات واقعی آنها، اطلاعاتی که اجازه میدهد این سلاحها را مؤثرتر کنند و بهبود ببخشند.

این گزارش میافزاید، مثلاً صدای موتور این پهپادها باعث شده است که غیرنظامیان بهمحض شنیدن صدای موتور این پهپادها فرار کنند، و احتمالاً طراحان این پهپادها مدلهایی در آینده میسازند که موتور آنها صدای کمتری خواهد داشت.

این مقام آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا میگوید، مقامات نظامی ایران «شاهد بهکارگیری این تسلیحات در سطح انبوه هستند و ایران قادر خواهد بود با استفاده از آموختههای خود از [جنگ اوکراین] آنها را بهبود بخشد

همچنین توبیاس بورک، پژوهشگر مطالعات امنیتی خاورمیانه در مؤسسه سلطنتی خدمات متحده در همین زمینه گفت: «زمان انتشار این خبر نشان میدهد که قدرتهای غربی در حال سختتر شدن موضع خود در قبال حکومت ایران هستند

در ۲۰ سال گذشته، سیاست آمریکا و اروپا بر محدودکردن برنامه هستهای ایران متمرکز بوده است. اما تلاشها برای احیای مذاکرات درباره توافق هستهای متوقف شده است و مقامات واشنگتن، لندن و بروکسل شروع به تغییر پیامهای خود کردهاند و این ایده که یک توافق میتواند یک اقدام اعتمادساز باشد که راه را برای حلوفصل دیگر مسائل در منطقه هموار میکند، در حال ازبینرفتن است.

بورک گفت: «ما به سمتی میرویم که غرب، آمریکا و اروپا، جمهوری را بهعنوان بازیگر بد معرفی کنند و نشان دهند که باید تمرکز روی بازدارندگی و مهار باشد و به همین دلیل موضعگیریها تغییر کرده است

این نشست در حالی در لندن برگزار شد که روز یکشنبه روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به نقل از برخی منابع مطلع در ایران نوشت که جمهوری اسلامی با استفاده از کشتی و خطوط هوایی دولتی انواع جدید و پیشرفته پهپادهای نظامی دوربرد را برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه قاچاق کرده است.

اخبار مرتبط