logo_eet

استفاده جمهوری اسلامی از شناسنامه به‌عنوان ابزار سرکوب در سیستان و بلوچستان

(SOCIAL MEDIA)
(SOCIAL MEDIA)

کمیته پیگیری بازداشتشدگان با اشاره به بازداشت بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان در سیستان و بلوچستان طی اعتراضهای اخیر و یادآوری اینکه بسیاری از این افراد بدون شناسنامه هستند، عنوان کرد: جمهوری اسلامی از شناسنامه بهعنوان ابزار سرکوب در این استان استفاده میکند.

کمیته پیگیری بازداشتشدگان با انتشار گزارشی اطلاع داد که بر اساس گزارشهای مقامات رسمی جمهوری اسلامی، تاکنون دستکم ۸۰۰ نفر در این استان بازداشت شدهاند؛ اما به دلیل تعداد بالای افراد بیشناسنامه در استان سیستان بلوچستان و باتوجهبه اخبار منتشره توسط مقامات رسمی و منابع محلی، میتوان گفت تعداد بیشناسنامهها در میان بازداشتیها بالاست.

در گزارش این کمیته آمده است: نداشتن سند هویتی، پیگیری وضعیت این بازداشتیها را بسیار دشوار کرده است. نداشتن اوراق هویتی، ثبت و پیگیری وضعیت آنان را چه در نهادهای قضایی و چه نهادهای امنیتی، مشکلتر از سایر بازداشتشدگان میکند و خانوادههای این افراد در نهایت فقط با پادرمیانی ریشسفیدان قبایل میتوانند از وضعیت آنان باخبر شوند.

 در این وضعیت نهادهای قضایی و امنیتی دست بازتری برای اجرای روندهای قضایی غیرعادلانه و تبعیضآمیز که به رویهای معمول در کشور بدل شده است، دارند و افراد بدون شناسنامه در زمان بازداشت به بهانهٔ «غیرایرانی بودن» تهدید به اخراج از کشور میشوند.

در همین رابطه منابع خبری ۱۴ دیماه گزارش دادند که دهها تن از معترضان بدون شناسنامه که در زاهدان بازداشت شده بودند، از طریق مرز شهرستان هیرمند به افغانستان رد مرز شدند.

این در حالی است که بنا بر آمار غیررسمی، ۳۰ درصد از شهروندان زاهدان شناسنامه ندارند و دولت هرساله با وعده‌ و وعید اعلام میکند که بهزودی مشکل افراد بدون شناسنامه را حل خواهد کرد.

اخبار مرتبط