Search
Asset 2

امیرعبداللهیان از احتمال خروج جمهوری اسلامی از «ان‌پی‌تی» خبر داد

(ATTA KENARE/AFP via Getty Images)امیرعبداللهیان ( وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی)
(ATTA KENARE/AFP via Getty Images) امیرعبداللهیان ( وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی)

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه، خروج حکومت ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) را محتمل دانست.

پارلمان اروپا ۲۸ بهمنماه، با تصویب قطعنامهای، خواستار قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا شد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد، پارلمان اروپا تصمیم احساسی گرفته و عقلانیت بر کسانی که این کار را انجام دادند و بر جلسهای که این تصمیم را گرفته، حاکم نبوده است.

وی همچنین در مورد رفتار متقابل جمهوری اسلامی و خروج از انپیتی و اخراج بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: اگر اروپاییها در مسیر عقلانیت حرکت نکنند و مواضع خود را اصلاح نکنند، هر احتمالی متصور است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که بنا بر اظهارات رئیس دورهای اتحادیه اروپا، غربیها به دنبال اجرای این قطعنامه نیستند، اما اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد احتمال انجام هر اقدام تقابلی متصور است.

تصویب قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا، واکنشهای فراوانی را از سوی مقامات جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. در همین رابطه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی تهدید کرد که این مجلس آماده است تا ارتشهای کشورهای اروپایی در منطقه را سازمانهای تروریستی شناسایی کندو تأکید کرد در صورت معرفی سپاه بهعنوان سازمان تروریستی اروپا هزینه آن را تماموکمال پرداخت خواهد کرد.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی