Search
Asset 2

هفدهمین جمعه اعتراضی در زاهدان

راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در زاهدان
(Social Media)

شماری از ساکنان زاهدان، امروز جمعه هفتم بهمنماه، در هفدهمین جمعه پیدرپی با حضور در خیابانهای این شهر علیه مقامهای جمهوری اسلامی و حکومت ایران شعار دادند.

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، شهروندان زاهدان همچون هفتههای گذشته، بعد از نمازجمعه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

طیروزهای گذشته گزارشهای متعددی از تشدید فضای امنیتی در زاهدان و افزایش ایستهای بازرسی در ورودیهای این شهر منتشر شده است.

بر اساس این گزارشها نیروهای امنیتی در نقاط مختلف زاهدان با کیسههای شن سنگر احداث کرده و تردد شهروندان را زیر نظر گرفتهاند.

بعد از تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بهسوی معترضان در جمعه ۸ مهرماه امسال برگزار نزدیک به یکصد نفر از شهروندان زاهدان کشته و بسیاری نیز زخمی شدند.

از آن تاریخ، معترضان این روز را «جمعه خونین زاهدان» نامیدند و هر هفته پس از نمازجمعه راهپیمایی اعتراضی تشکیل میدهند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی