logo_eet

کاسپین نیوز: ترکمنستان صادرات گاز به ازبکستان و ایران را متوقف کرد

(SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)
(SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

ترکمنستان صادرات گاز به کشورهای ازبکستان و ایران را از ۲۲ دیماه متوقف کرده است و مدعی شده که توقف صادرات «به دلایل فنی ناشی از سرمازدگی» است.

وبسایت انگلیسیزبان «کاسپین نیوز» با انتشار گزارشی عنوان کرد که دلیل توقف صادرات گاز، تشکیل هیدرات در خطوط لولههای ارتباطی در میدان گازی گالکینیش، بزرگترین میدان گازی ترکمنستان، عنوان شده است.

کارشناسان توضیح دادند که این اتفاق در یخبندانهای شدید رخ میدهد و یک رویداد خاص است.

این وبسایت که به موضوعات مرتبط با کشورهای دریای خزر میپردازد در ادامه گزارش خود عنوان کرد که قطع صادرات گاز ترکمنستان در حالی است که یخبندانهای غیرعادی در ایران منجر به افزایش مصرف و کمبود گاز در تعدادی از مناطق شمالی کشور شده است.

 جواد اوجی وزیر نفت ایران در ۲۳ دیماه گفت: تعلیق صادرات به ایران به دلایل فنی نیست، بلکه به این دلیل است که ترکمنستان در حال تامین تقاضای داخلی افزایشیافته است.

اوجی در ادامه طرف ترکمنستان را به نقض قرارداد و ایجاد شرایط بحرانی متهم کرد و گفت: به دلیل شرایط زمستانی سوآپ گاز ترکمنستان به طور کامل قطع شده است.

«کاسپین نیوز» همچنین اضافه کرد که علیرغم اینکه ایران دارای ذخایر عظیم گاز است به واردات گاز از ترکمنستان برای مصرف در مناطق شمالی کشور خود وابسته است، زیرا نزدیکی جغرافیایی امکان انتقال ارزانتر گاز را فراهم میکند. قطبهای اصلی گاز ایران در جنوب کشور قرار دارند.

به گفته این وبسایت خبری از اوایل دیماه، حدود ۸۴۰ اداره دولتی در ایران به دلیل کمبود تعطیل شدند.

درعینحال رسانههای داخلی در ایران روز گذشته گزارش دادند که وزیر نفت قول داده است که سال آینده ایران دچار قطعی برق نشود.

جواد اوجی با یادآوری این موضوع که در سال ۱۳۹۹ در زمستان، مشکل قطعی برق و قطعی گاز داشتیم مدعی شد که دولت ابراهیم رئیسی «با دیپلماسی خوب» موفق شده که بحث سواپ گاز از ترکمنستان را شروع کند.

وی همچنین ادامه داد: متأسفانه هفته گذشته روز پنجشنبه ساعت هفت صبح، دولتمردان ترکمنستان بدون اینکه بحث سیاسی باشد به علت سرمای فراگیر کشورشان سواپ گاز را قطع کرد، قزاقستان و ازبکستان هم مجبور شدند تدابیری برای تامین گاز خانگی خودشان داشته باشند و حتی خطوط انتقال ایستگاهشان هم دچار مشکل شد، صادرات گاز از ترکمنستان به جمهوری اسلامی قطع شد.

قرارداد سوآپ سهجانبه میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان که در سال ۱۴۰۰ امضا شده بود در دیماهمان سال عملیاتی شد. ایران بر اساس این قرارداد سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان وارد میکند و به همان میزان به آذربایجان تحویل میدهد.

اخبار مرتبط