Asset 2

وزیر خارجه سوئد: نمی‌توان سپاه را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تروریستی بنامیم

(JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)
توبیاس بیلستروم (وزیر امور خارجه سوئد)
(JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images) توبیاس بیلستروم (وزیر امور خارجه سوئد)

توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، مدعی شد که نمیتوان سپاه را صرفا به دلیل اقداماتش در ایران در فهرست تروریسم قرار داد.

توبیاس بیلستروم که روز گذشته در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در بروکسل شرکت کرده بود در پاسخ به نماینده سوئد در پارلمان اروپا که از او پرسید چرا درباره قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی اکراه دارید، گفت: استکهلم تلاش میکند اتحادیه اروپا سختترین سیاستهای ممکن را در قبال ایران و سپاه پاسداران اتخاذ کند، اما اضافه شدن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا مسئله پیچیدهای است و باید از برخی شرایط برخوردار باشد.

وی ادامه داد: سپاه پاسداران را نمیتوان صرفا بهخاطر نقض حقوق بشر که در ایران رخ میدهد در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد، بلکه باید ارتباطی نیز با تروریسم داشته باشد.

به گفته وزیر خارجه سوئد، این مخاطره وجود دارد که فردی که تحت تحریم قرار گرفته به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت بیاورد و از فهرست حذف شود و این موضوع، همانطور که همه ما در این جلسه میدانیم در گذشته نیز اتفاق افتاده است.

سخنان وزیر خارجه سوئد در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا حالی مطرح میشود که رسانههای داخلی ایران روز ۳۰ دیماه گزارش دادند که وزیر خارجه سوئد، در تماس تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی اطمینان داد که قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا الزامآور نیست.

توبیاس بیلستروم در این تماس تلفنی همچنین به اهتمام کشورش در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا برای گسترش گفتوگوها میان اتحادیه اروپا و ایران تأکید کرده بود.

سوئد از اول ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی ریاست دورهای اتحادیه اروپا را به مدت ۶ ماه بر عهده گرفته است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی