Search
Asset 2

جشنواره بهارستان به خیابان‌های تهران رنگ تازه‌ای بخشید (گالری تصاویر)

جشنواره بهارستان به خیابان‌های تهران رنگ تازه‌ای بخشید
جشنواره بهارستان به خیابان‌های تهران رنگ تازه‌ای بخشید
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)

 

 به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۹۵، سازمان زیباسازی شهر تهران با اجرای طرح پیشواز بهار، سالانه هنرهای شهری بهار تهران را با عنوان «بهارستان» برگزار می‌کند. این رویداد هنری در سه محور اصلی خیابان ولی‌عصر از میدان تجریش تا میدان راه‌آهن، خیابان انقلاب از میدان انقلاب تا میدان فردوسی و بلوار کشاورز از پارک لاله تا میدان ولی‌عصر با حضور بیش از ۴۵۰ هنرمند، در بخش‌های آثار حجمی، مجسمه، هنرهای گرافیکی، نقاشی دیواری و تخم مرغ‌های نوروزی در حال اجرا است.

این رویداد بهارستان ۹۵ با رویکرد ایجاد فرصت و فضای مناسب به منظور حضور و مشارکت هنرمندان جوان در فضای خلاقانه محیط شهری از طریق آفرینش هنری برگزار شده است.

جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)

به گزارش روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران، در بخش نقاشی دیواری ۹۴ هنرمند در ۲۲ منطقه شهر تهران مشغول ارائه آثار خود هستند. همپنین در بخش گرافیک ۴۴ اثر و در بخش مجسمه سازی و هنرهای محیطی ۱۵۷ هنرمند آثار خود را در مسیرهای تعیین شده به نمایش می‌گذارند. بخش تخم‌مرغ‌های نوروزی نیز با حضور ۱۹۱ هنرمند در بوستان‌های نوروز، باغ فردوس، پارک شهر، پارک ملت و پارک لاله برگزار خواهد شد.

جشنواره عکاسی بهارستان ۹۵ نیز از دیگر رویدادهای هنری این سازمان است که در خلال برگزاری رویداد بهارستان برگزار می‌شود.

این جشنواره در دو بخش سلفی و حرفه‌ای برگزار می‌شود. بخش سلفی شامل عکس‌های سلفی با المان‌های محیطی نوروز اعم از حجم‌ها و تخم‌مرغ‌های رنگی سطح شهر تهران و بخش حرفه‌ای عکس‌های کیفیت بالا از این المان‌ها چه در مراحل اجرا و چه در مرحله پایانی است.

بهارستان ۹۵ همزمان با نوروز ۱۳۹۵ به نمایش درآمده و تا پایان فروردین ۹۵ ادامه دارد.

جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
جشنواره بهارستان، تهران، اسفند ۱۳۹۴ (اپک‌‏تایمز)
اخبار مرتبط

1 دیدگاه دربارهٔ «جشنواره بهارستان به خیابان‌های تهران رنگ تازه‌ای بخشید (گالری تصاویر)»

  1. اون پله رنگیه بسیار زیباست کار دو بانوی هنرمند بود از نزدیک هر روز کاراشونو میدیدم پله چهارم روبروی پارک ساعی!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی