Asset 2

عشق پایدار

عشق پایدار تفاهم
Shutterstock*
  عشق پایدار تفاهم
Shutterstock*

از مجموعه مقالات روانشناسی خانم دکتر نسترن ادیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏راد

دیگر مانند گذشته “عشق” یک مفهوم رمز آلود نیست که نتوان در مورد آن اظهار نظر کرد. اکنون در سایه مطالعات علمی می توان قانون عشق را کشف و آن را تعریف نمود. امروز بشر با اتکا به بررسی های علمی به این نتیجه رسیده است که برغوغای عاطفی که “عشق” نام دارد تسلط یافته است ومی تواند آن را شکل دهد. باید بپذیریم که به عنوان یک پستاندار به گونه ای برنامه ریزی شده ایم که عشق ضامن بقای ما است .این یافته ها به ما کمک کرده است که در مورد چیستی عشق بیندیشیم و آن را به عنوان بخشی از مفهوم دلبستگی درک کنیم. اینها اظهاراتی است که سوزان جانسون مبدع نظریه زوج درمانی “هیجان محور” دیدگاهش را بر آن بنا نهاده است. او ادامه می دهد که برای دستیابی به عشق پایدار راههایی وجود دارد که موارد زیر از جمله آنها است:

راه‌‏های دستیابی به عشق پایدار

– نگاهتان را نسبت به عشق تغییر دهید:

برای اولین قدم،  این باور که عشق رمانتیک به طور ناگهانی ایجاد می شود را  از ذهن خود بیرون کنید. قانون عشق را می توان کشف کرد، آن را آموخت و با رعایت آن، به عشق تداوم بخشید.

– در جستجوی عشق باشید

عشق امری طبیعی است که به منظور بقا، درپستانداران کد گذاری شده است. عشق به سلامتی جسمی و روانی انسان کمک می کند، انسانهایی که تبادل عاطفی دارند با فشارهای زندگی بهتر کنار می آیند. افراد عاشق بیشتر عمر می کنند. مغز انسانها برای عشق برنامه ریزی شده  است.  انسانها موجوداتی نیستند که بتوانند به تنهایی همه نیازهای خود را تامین کنند. پذیرش نیاز به عشق به ما کمک می کند که برای رسیدن به آن خطر کنیم و به دنبال آن باشیم.

– دستان او را بجویید:

 اتصال به دیگری از طریق عشق، به ما فضایی امن مانند بهشت هدیه می کند. لذا زمانی که نگران و عصبی هستید دست یار خود را بگیرید و توجه او را به خود جلب کنید. این فضا شرایطی رابه وجود می آورد که در آن به تعادل عاطفی دست می یابید. گرفتن دست او کمک می‌‏کند که آرامش یابیم، مغز ما خاموش می‌‏شود و از ترس رهایی می‌‏یابیم.

– برای او خودگشایی کنید:

خود را ارزیابی کنید ببینید چه موقع بیشتر می توانید در مورد خودتان حرف بزنید و چه وقتهایی حالت دفاعی دارید؟ باز کردن خود از نظر عاطفی زمینه تداوم دلبستگی را فراهم می کند. همیشه منتظر او برای شروع نباشید می توانید در این زمینه آغازگر باشید. توجه کنید که چه چیزی جلوی باز بودن شما را می گیرد.

شما آغاز گر وصل باشید:

به هنگام ناراحتی واکنش شما یا شریکتان چگونه است؟ آیا به سوی هم می روید یا از هم می گریزید. جستجوی یکدیگر به جای دوری گزینی به شما کمک می کند که زودتر به راه حلهای ممکن دست یابید. حتی اگر او این کار را نمی کند این شما باشید که به دنبال حلقه وصل می گردد. همه چیز را به او واگذار نکنید.

– در مورد تاثیر متقابل روی هم گفتگو کنید:

با هم در مورد ارزشها، خطوط قرمز و نکاتی که به شما امنیت خاطر می دهد گفتگو کنید. وقتی انسان تنهاست یا احساس تنهایی دارد مغز به او پیام می دهد که آسیب پذیر شده است. دانستن شرایط و زمانهایی که به شما و طرف طرف مقابل احساس امنیت می دهد و رعایت آنها، این امکان را می دهد که مغز پیام  ایمنی مخابره می کند و این نقطه ای است که احساس بقا، آرامش و عشق دریافت می شود. به یکدیگر بگویید چه موقع احساس رضایت و یا نارضایتی دارید ونیز چه موقع حس می کنید طرد شده اید. مغز تمام این موارد را ثبت می کند و در مواقع مشابه آنها را بازنواخت می کند. و حتی گاهی بدن نسبت به این موارد واکنش نشان می دهد.

– در زمانهای دعوا و کشمکش به جای تصویر سازی از جنگ، نفس عمیق بکشید ونگاه خود را تغییر دهید:

 به محض این که احساس کردید دارید درگیر می شوید سعی کنید به جای تصور صحنه جنگ، بالای سر خود و همسرتان قرار بگیرید و به وضعیتی که در آن قراردارید اشراف یابید. ببینید طرف مقابل شما چگونه از دعوا برای وصل عاطفی استفاده می کند. اگر بتوانید بخش پنهان دعوا، که جستجوی دستهای شما برای نوازش هست را ببینید، خشم شما کاهش یافته و به گونه ای دیگر به این جدال بی پایان می نگرید. آنگاه می توانید موسیقی متن رقصی که هردو در آن شرکت می کنید بشنوید. در این صورت  درمی یابد که تلاشهای هردوی شما برای وصل به یکدیگر است. حال اگر موسیقی رقص را عوض کنید به جای جنگ به گونه دیگری به هم متصل خواهید شد.

– هر روز دنبال بهانه ای باشید که با طرف خود ابراز همدلی کنید:

همدلی مهارتی است که تمرین می خواهد برای ابراز همدلی نباید منتظر زمانی باشید که او دچار ناراحتی یا مشکلی شود. هرواقعه ای که در روز اتفاق می افتد می تواند فرصتی باشد که با توجه به زبان بدن همسرتان، احساس او را به او برگردانید و نشان دهید که در آن لحظه می فهمید که او چه احساسی دارد. مترصد احساساتی مانند خشم، ترس، شرم، ناراحتی، لذت و تعجب باشید و به محض مشاهده علایم، به او بازخورد دهید این یعنی “همدلی” یعنی این که نشان دهید که شما درک می کنید او در آن لحظه چه حس و حالی دارد.

– زمانهایی را برای درمیان گذاشتن احساساتتان به هم اختصاص دهید:

خودتان را آرام، راحت و ساده باز کنید. بگذارید او بفهمد درون شما چه می گذرد. با کانالهای عاطفی هم هماهنگ شده نیازهای عاطفیتان را به هم بگویید. آیا نیاز به راحتی، اطمینان بخشی، حمایت و یا همدلی دارید؟ با یک پیام ساده در مورد این که چقدر این نیاز برای شما مهم است با او گفتگو کنید. حتی اگر برایتان دشوار است که این کار را بکنید به او در مورد دشواری آن صحبت کنید.

– ببینید چه چیزهایی به رابطه شما لطمه می زند:

شما می توانید دردناکترین ضربه را به شریک زندگی خود وارد کنید چون شما مهمترین فرد زندگی او هستید. شما تنها کسی هستید که به او دلبسته است. در اولین فرصت از او سوال کنید که آیا کاری کرده اید که او را آزرده باشید و دلخوری اوهنوز ترمیم نیافته باشد؟ شاید لحظاتی که او نیاز به حمایت و یا همدلی شما داشته درک نکرده اید. کمک کنید این دردها شفا یابد. هرگز فکر نکنید زمان به خودی خود این زخمها را درمان می کند. اغلب اوقات صرف این که بگویید می فهمید که چقدر او را آزرده اید و آماده اید که کمکش کنید، می تواند مرحمی بر زخمها باشد.

این نکته را در نظر داشته باشید که مهمترین پیش شرط عشق بازی، وصل عاطفی است:

از او بخواهید در مورد تمایلات و خواسته هایش در رختخواب، با شما حرف بزند. لیستی از خواسته هایش تهیه کنید . همچنین در مورد خود با او حرف بزنید می توانید فهرستی از درخواستها و تمایلات با یکدیگر مبادله کنید. گاهی اوقات این امر کمک می کند که حقایق جالبی را در مورد خود کشف کنید. مراقب انتقاد از وضعیت بدنی و نوع رابطه سکسی طرف مقابل باشد این امر می تواند باعث قطع کانالهای وصل عاطفی شود.

– در مورد تاریخچه روابط عاطفی خانواده خود با او گفتگو کنید:

شناخت فضایی که در آن رشد کرده اید به هردوی شما کمک می کند که موسیقی متن روابط عاطفی یکدیگر را بشناسد. با این امر می توانید پیش بینی کنید که هرکدام چگونه رقصی را بلد هستید. این تبادل اطلاعات کمک می کند که نیت های یکدیگر رابشناسید. با این شناخت، بهتر می توانید با هم در رقص عاطفی هماهنگ شوید. هرگز در این مورد از همدیگر مچ گیری نکنید و مسایل عنوان شده را به رخ هم نکشید و از شناخت روابط عاطفی گذشته،  جهت بهبود روابط خود سود ببرید.

– در مورد اهداف کوتاه مدت میان مدت و درازمدتتان با هم گفتگو کنید:

بعد از درمیان گذاشتن اهداف با یگدیگر ببینید چه نقشی می توانید در حمایت از یکدیگر برای رسیدن به اهدف داشته باشید. یکی از مواردی که به استحکام روابط زوجها کمک می کند نقش مثبتی است که هر یک از طرفین می تواند در رسیدن به اهداف  دیگری بازی کنند ویا اهداف مشترکی که با همت هردو طرف دنبال می شود. در این صورت ضمن این که رسیدن به اهداف راحت تر خواهد بود،  تجربه “مایی” یعنی “موفقیت من موفقیت توست” بهتر احساس می شود.

– وصل عاطفی را دست کم نگیرید، برای آن برنامه ریزی کنید:

با ترتیب دادن مناسک و مراسم کوچک، فرصت های دلبستگی خلق کنید. برای مثال نوع خاصی از بوسه موقع خدا حافظی صبحگاهی، گذراندن ۱۰ حد اقل دقیقه وقت اختصاصی بلافاصله بعد از بازگشت به منزل، مقدس دانستن وقت های با هم بودن مثل صبحانه یا شام، اوقات بدون کامپیوتر و موبایل و بسیاری مناسک کوچک  دیگرمی تواند لحظه های وصل عاطفی را بزرگ و با ارزش بدارد.

جمع بندی

بدون شک راههای زیادی برای تداوم عشق و نگهداشتن طراوت در رابطه رمانتیک وجود دارد. راههای عنوان شده، پیشنهاداتی بود که می تواند به زوجهای جوان کمک کند که از فرسودگی رابطه زناشویی خود پیشگیری کنند. زوجهایی که سابقه طولانی تری دارند ضمن کارگیری روشهای بالا می توانند از یک زوج درمانگر ورزیده برای بهبود روابط خود بهره جویند.

نسترن ادیب راد

دکترای مشاوره و روان درمانی با ۱۵ سال سابقه تدریس، تحقیق، تالیف و مشاوره در زمینه های بهداشت روانی  جوانان و ارتقای سلامت و بهبود روابط زوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏ها و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏ها

وب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏سایت ایشان: www.adibrad.com

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی