Asset 2

روزنامه توسعه ایرانی: سفر رئیسی به چین نتایج ملموسی نخواهد داشت

سید ابراهیم رئیسی(رئیس‌جمهور ایران) و شی جین پینگ (رئیس جمهور چین) (IRNA)
سید ابراهیم رئیسی(رئیس‌جمهور ایران) و شی جین پینگ (رئیس جمهور چین) (IRNA)

در میان اما و اگرهای فراوان در مورد روابط رژیم چین و جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، عصر امروز ۲۴ بهمنماه، در یک سفر سهروزه عازم پکن خواهد شد.

وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه اعلام کرد ابراهیم رئیسی رئیسجمهوری ایران با دعوت رسمی از سوی شی جین پینگ رهبر حزب کمونیستی چین از سهشنبه ۲۵ بهمنماه تا پنجشنبه به چین سفر خواهد کرد.

محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی، هدف از این سفر را عملیاتیکردن «توافق جامع ۲۵ساله ایران و چین» عنوان کرد.

تعدادی از رسانههای نزدیک به حکومت در ایران با اشاره همراهی چند تن از وزرای دولت با رئیسی در این سفر، آن را بسیار مهم و استراتژیک توصیف کردند و رضا زبیب، دستیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه نیز با انتشار توییتی مدعی شد که این سفر طبق پروتکلهای دیپلماتیک یک سفر دولتی (State visit) است و اولین سفر در این نوع طی دو دهه گذشته است.

اما از سوی دیگر، برخی رسانههای داخلی نیز نگاه مثبتی به این سفر نداشتند و این سفر را از پیش شکستخورده خواندند و عنوان کردند که رئیسی در چین با یک مأموریت غیرممکن و یا حداقل بسیار دشوار روبرو است.

در همین رابطه روزنامه توسعه ایرانی با انتشار گزارشی با عنوان «دستدادن با واقعیت؛ عکسگرفتن با خیالضمن اشاره به روابط گسترده حزب کمونیست چین با رقبای منطقهای جمهوری اسلامی نوشت: «میتوان نتیجه گرفت که دیدار رؤسای جمهور ایران و چین، بهاحتمال فراوان فاقد نتایج ملموس و گسترده خواهد بود

این روزنامه چنین استدلال کرد که کاملاً قابلپیشبینی اســت که کشورهای حوزه خلیجفارس نیز بادقت کامل این مذاکرات را زیر نظر دارند و قریب به یقین آماده خواهند بود تا پیشنهادهای بهتری به چین ارائه و به طور غیرمســتقیم، نتایج مذاکرات رئیسی را بیثمر کنند.

بنابراین، دستاوردهای رئیسی از این سفر نه در انتهای آن و نه حتی باتوجهبه روابط ایران و چین بلکه باتوجهبه روابط چین و کشورهای حاشیه خلیجفارس تعیین خواهد شد. حتی این نکته دورازذهن نیست که در آیندهای نامعلوم، کشورهای عربی شرط ادامه روابط اقتصادی با چین را قطع رابطه این کشور با ایران اعلام کنند.

از طرفی مواضع رئیسجمهور چین در مورداستفاده از عنوان جعلی خلیج عربی بهجای خلیجفارس، زیر سؤال بردن تمامیت ارضی ایران و اصول نحوه مراودات این کشور با سایر کشورها، هشداری آشکار برای مسئولان کشور و بهویژه رئیسجمهور است که بدانند تا چه حد میتوان روی این شریک راهبردی حساب کرد.

این در حالی است که پیشتر جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد: «بر اساس شنیدههای او حزب کمونیست چین به دنبال افزایش محدودیتهایی برای سرمایهگذاری در ایران است

البته این موضوع تنها در حد گمانهزنی و شنیدهها نبود و منابع خبری ایران از کاهش سرمایهگذاری چین کمونیستی در ایران خبر داده و عنوان کردند که طی دو سال گذشته سرمایهگذاری پکن در ایران از حدود ۲۲۷ میلیون دلار به حدود ۱۸۵ میلیون دلار کاهشیافته است.

علی فکری، معاون وزیر اقتصاد دولت رئیسی در دهم بهمنماه، با تایید این مطلب گفت: «از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون چینیها در ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار سرمایهگذاری کردهاند و تنها در حد سرمایهگذاران کوچک و متوسط کشورهای همسایه وارد سرمایهگذاری در ایران شده‌‌اند

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی