logo_eet

درخواست رژیم چین و جمهوری اسلامی از طالبان برای پایان‌دادن به محدودیت‌ علیه زنان

طالبان در روز 21 اکتبر 2021، زنان تظاهرات کننده برای حقوق زنان را در کابل متوقف کردند.(BULENT KILIC/AFP via Getty Images)
طالبان در روز 21 اکتبر 2021، زنان تظاهرات کننده برای حقوق زنان را در کابل متوقف کردند.(BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

رئیس دولت جمهوری اسلامی و رئیس حزب کمونیست چین با انتشار بیانیهای مشترک از طالبان خواستند به محدودیتهای کاری و تحصیلی زنان در افغانستان پایان دهد.

در این بیانیه که امروز ۲۷ بهمنماه و در پایان سفر ابراهیم رئیسی به پکن منتشر شد، دو طرف بر روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی و رد استانداردهای غربی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی تأکید کردند.

از زمان تصرف افغانستان در مرداد سال ۱۴۰۰ توسط گروه طالبان،  این گروه زنان و دختران را از ورود به دانشگاهها و مدارس پس از کلاس ششم محروم و بسیاری از کارمندان زن ادارات دولتی را اخراج کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مسئولیت ایالات متحده و متحدانش در ناتو در وضعیت کنونی افغانستان، از مقامات طالبان خواسته شد که دولتی فراگیر تشکیل دهند که در آن،همه اقوام و گروههای سیاسی مشارکت داشته و تمام اقدامات تبعیضآمیز علیه زنان، اقلیتهای قومی و سایر ادیان را لغو کنند.

درخواست جمهوری اسلامی از طالبان برای پایاندادن به محدودیت علیه زنان در حالی انجام میگیرد که طی سالهای گذشته فشار و تبعیض علیه زنان در حکومت جمهوری اسلامی به بهانههای مختلف از جمله حجاب اجباری شدت یافته است.

این فشارها تا آنجا ادامه یافت که بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی اعتراضهای گستردهای از شهریور‌ماه در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت که شعار اصلی آن «زن، زندگی، آزادی» بود. به دنبال این اعتراضها بیش از ۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته و ۴ تن از معترضان بازداشتی نیز اعدام شدند.

همچنین علیرغم تلاش جمهوری اسلامی در گسترش فعالیتهای هستهای طی سالهای گذشته، در بخش اعظم بیانیه مشترک رژیم چین و حکومت ایران، بر روابط قوی سیاسی و اقتصادی، تلاش برای صلح و عدالت در خاورمیانه و خلع سلاح هستهای تأکید شده است.

ابراهیم رئیسی در دیدار قبلی با شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، از سرکوب دموکراسی در هنگکنگ و ادعاهای رژیم چین علیه حکومت تایوان دموکراتیک حمایت کرده بود.

رژیم چین و حکومت ایران در کنار مسکو خود را بهعنوان وزنههای تعادلی در برابر قدرت آمریکا معرفی میکنند و همچنین چین از تهاجم روسیه به اوکراین حمایت ضمنی کرده و جمهوری اسلامی به روسیه کمک تسلیحاتی کرده است.

اخبار مرتبط