Search
Asset 2

آزادشدن نیم میلیارد دلار از پول بلوکه شده ایران در عراق با مجوز آمریکا

مجوز آمریکا برای آزادشدن پول‌های ایران از بانک های عراق
(Flickr/Public Domain)

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مدعی شد که آمریکا به عراق اجازه داده تا ۵۰۰ میلیون دلار از پولهای ایران در بانکهای عراقی آزاد و به ایران پرداخت شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز جمعه ۱۹ اسفندماه در گفتوگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم اعلام کرد که در سفر اخیر وزیر امور خارجه عراق، آمریکا اجازه پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار از پولهای ایران در بانکهای عراقی را داده است.

اشاره حمید حسینی به سفر فؤاد حسین، وزیر خارجه و معاون نخستوزیر عراق به واشنگتن در اواخر بهمنماه گذشته است. بر اساس گزارشها، در جریان این سفر برای گسترش همکاری دو کشور در زمینههای تجاری، فرهنگی، بهداشت و سلامت و آموزش توافقهای مهمی حاصل شد.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین با بیان اینکه عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیر واریز میکند درعینحال افزود که «این به معنی دسترسی ایران به این پولها نیست

به گفته حمید حسینی، پولهای ایران در بانکی تحت نظارت آمریکا قرار دارد که تنها اجازه واردات کالاهای غیر تحریمی را میدهد، بهطوری که «در اسفندماه سال گذشته یک میلیارد دلار کالا از این مسیر به ایران وارد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز از این محل پرداخت شد

او همچنین به اختلاف میان میزان بدهی عراق به ایران اشاره کرد و گفت که وزارت خارجه عراق میزان بدهی خود به ایران را حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرده؛ اما رئیسکل بانک مرکزی ایران این رقم را تنها ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

حسینی درباره این اختلاف رقم حدوداً ۸ میلیارددلاری تصریح کرد که «شاید به دلیل پولهای برق و گازی جدیدی است که اضافه شده است

جمهوری اسلامی تاکنون گزارشی رسمی درباره میزان دقیق داراییهای مسدود شده ایران در کشورهای دیگر منتشر نکرده؛ اما حمید حسینی، بهمنماه سال گذشته گفته بود که منابع ارزی ایران در عراق ۵ میلیارد دلار است و در بانک TBI عراق نگهداری میشود.

خبر آزادشدن ۵۰۰ میلیون دلار از پولهای ایران در بانکهای عراقی در حالی اعلام شده که در هفتههای گذشته، رسانهها گزارش دادهاند که دسترسی ایرانیان به دلار در بازار عراق محدود شده و روابط تجاری میان تهران و بغداد نیز کاهشیافته است.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجۀ عراق در اواخر بهمنماه و در حاشیۀ سفر خود به آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که بغداد و واشنگتن دربارۀ سازوکار نظارت بر گردش دلار در بازار عراق و جلوگیری از انتقال آن به ایران، با یکدیگر به توافق رسیدهاند.

همچنین از ماه نوامبر گذشته  فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به ایران و اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی هم راستا با تحریمهای ایالات متحده بر سر برنامه هستهای تهران، کنترلهای شدیدتری را بر معاملات بینالمللی دلار توسط بانکهای تجاری عراق اعمال کرد.

بر اساس محدودیتهای جدید بانک مرکزی آمریکا، بانکهای عراقی باید از یک پلتفرم آنلاین برای افشای تراکنشهای خود استفاده کنند و جزئیات مربوط به فرستنده و ذینفعان را فاش کنند. برایناساس، مقامات ایالات متحده میتوانند به درخواستهای انتقال مشکوک اعتراض کنند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی