Search
Asset 2

شی ‌جین‌پینگ برای سومین بار رئیس‌جمهور چین شد

رهبر چین، شی جین پینگ
رهبر چین، شی جین پینگ در جلسه عمومی کنگره ملی خلق در تالار بزرگ خلق، در پکن، چین در 8 مارس 2022 دیده می‌شود. (Andrea Verdelli/Getty Images)

شی جینپینگ امروز ۱۹ اسفند بهعنوان قدرتمندترین رهبر این کشور پس از مائوتسه تونگ، سومین دوره پنجساله ریاستجمهوری خود در چین را آغاز کرد.

به گزارش رویترز، نزدیک به سه هزار نماینده پارلمان چین، کنگره ملی خلق، بهاتفاق آرا به شی، ۶۹ساله، رأی دادند تا در انتخاباتی که نامزد دیگری نداشت، رئیسجمهور شود.

رأیگیری در پارلمان چین حدود یک ساعت طول کشید و نتایج شمارش الکترونیکی آرا پس از ۱۵ دقیقه اعلام شد.

اقتصاد چین در سال گذشته تنها ۳ درصد رشد کرد که یکی از بدترین عملکردهای این کشور در دهه‌های اخیر است.

ویلی لام، کارشناس ارشد بنیاد جیمزتاون، یک اندیشکده آمریکایی، گفت: «شی در سومین دوره ریاست جمهوری خود باید بر احیای اقتصادی تمرکز کند. اما اگر او به کاری که انجام داده است ادامه دهد – کنترل شدیدتر حزبی و دولتی بر بخش خصوصی و رویارویی با غرب، چشم انداز موفقیت او دلگرم کننده نخواهد بود.

زمانی که شی جینپینگ در سال ۲۰۱۸ محدودیتهای دوره ریاستجمهوری را لغو کرد، صحنه برای حضور مجدد او بهعنوان رئیسجمهور مهیا شد. شی جین پینگ، در آبانماه سال جاری نیز جایگاه خود را در مقام دبیرکل حزب کمونیست این کشور برای سومین دوره پیاپی پنجساله حفظ کرد.

قرار است طی دو روز آینده، مقاماتی که توسط شی جینپینگ تایید شدهاند، برای پرکردن پُستهای بالای کابینه، از جمله نخستوزیری منصوب یا انتخاب شوند، انتظار میرود که لی چیانگ به مقام نخستوزیری چین منصوب شود و مسئول مدیریت دومین اقتصاد بزرگ جهان شود.

درحالیکه نمایندگان برگههای رأی را در صندوقهای الکترونیکی رای قرار میدادند، شی به طور معمولی با لی که در سمت چپ او نشسته بود گفتوگو میکرد.

این رای گیری توسط کنگره ملی خلق سه ماه پس از برچیدهشدن سیاستهای سختگیرانه برای حذف کووید۱۹ و موج جدیدی از عفونتهای ناشی از سویه بسیار قابلانتقال اومیکرون در سراسر چین انجام شد و به جز دهها تن از رهبران ارشد، همه نمایندگان و کارکنان دیگر ماسک بهصورت زده بودند.

چین در ماه دسامبر پس از اعتراضات بسیار غیرعادی سراسری علیه سیاست کووید صفر، به‌طور ناگهانی به این سیاست پایان داد. موج بعدی بیشتر جمعیت ۱.۴ میلیاردی چین را آلوده کرد، اما چین آمار کاملی از مرگ و میرهای مرتبط را منتشر نکرده است.

درحالیکه نقش ریاستجمهوری تا حد زیادی تشریفاتی است، اما شی قبلاً مجدداً توسط حزب کمونیست چین به ریاست کمیسیون نظامی مرکزی آن انتخاب شده بود و سومین دوره پنجساله خود را بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح چین آغاز کرده است.

کنگره ملی خلق همچنین ژائو لجی ۶۶ساله را بهعنوان رئیس جدید کنگره و هان ژنگ ۶۸ساله را بهعنوان معاون جدید رئیسجمهور انتخاب کرد. هر دو این افراد از تیم قبلی رهبران حزب شی در کمیته دائمی دفتر سیاسی هستند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی