Search
Asset 2

اخبار مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

درختان چنار شهر من کو؟

هر روز که با اتوبوس به سمت دانشگاه می‌‌‏رفتم تعدادشان کمتر می‌‌‏شد. خیلی آرام و بی سرو صدا هر روز چند تایی‌‌‏شان محو می‌‌‏شدند و دیدن تنه قطور باقیمانده‌‌‏شان که سطحش رنگ چوب تازه قهوه‌‌‏ای مایل به قرمز داشت، قلبم را به درد می‌‌‏آورد. در دو طرف مسیر خیابان آزادی

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی