Search
Asset 2

اخبار اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹

امیدی که برآورده نشد : یادی از یک دادخواهی تاریخی در چین، ۲۱ سال قبل

 روز ۲۵ آوریل ۱۹۹۹، برای حدود ۷۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون چینی، روزی بود که همه چیز برایشان دگرگون شد.   بیست و یک سال پیش، در چنین روزی، ۱۰ هزار نفر از کسانی که در چین تمرین روش معنوی فالون گونگ را انجام می‌دادند، در جلوی دفتر تجدیدنظرخواهی در

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی