Search
Asset 2

اخبار مرداد ۴, ۱۳۹۹

بازپرداخت بدهی از زندگی قبلی‌ برخی از مردمان چین باستان از طریق توانایی‌های فوق طبیعی می‌توانستند زندگی‌های قبلی خود را ببیند تانگ شائو پایتخت محققی فرهیخنه

داستان: بازپرداخت بدهی از زندگی قبلی‌

بازپرداخت بدهی از زندگی قبلی‌ به چه معنی است؟ ‌برخی از مردمان چین باستان از طریق توانایی‌های فوق طبیعی می‌توانستند زندگی‌های قبلی خود را ببینند و بدین ترتیب به علت پشت اتفاقاتی که برای‌شان در زندگی فعلی می‌افتاد واقف بودند و آن را نتیجه‌ای از بازپرداخت بدهی از زندگی قبلی

۶۰۶ قانونگذار از ۳۰ کشور خواستار پایان فوری آزار و شکنجه ۲۱ ساله فالون گونگ شدند و از حزب کمونیست چین خواهان توقف فوری این آزار و شکنجه شدند.

۶۰۶ قانونگذار از ۳۰ کشور خواستار پایان فوری آزار و شکنجه ۲۱ ساله فالون گونگ شدند

۶۰۶ قانونگذار از ۳۰ کشور در ۱۸ژوئیه با امضای بیانیه مشترکی، ۲۱ سال آزار و شکنجه «نظام‌مند و وحشیانه» این روش معنوی صلح‌آمیز را محکوم کردند و از حزب کمونیست چین خواهان توقف فوری این آزار و شکنجه شدند. این بیانیه مشترک توسط دو نماینده ارشد مجلس کانادا، پیتر کنت

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی