Search
Asset 2

مایک گالاگر: رژیم کمونیستی چین قصد دارد آمریکا را از درون سرنگون کند

مایک گالاگر, عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا
مایک گالاگر, عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در اولین جلسه استماع در مورد امنیت ملی و تهدیدات چین علیه آمریکا که توسط کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد حزب کمونیست چین در کنگره در واشنگتن در 28 فوریه 2023 برگزار شد، صحبت می کند.(ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images)

بر اساس شهادتی که در کمیته جدید کنگره ایالات متحده با تمرکز بر رقابت با رژیم چین مطرح شد، حزب کمونیست چین در تلاشی هماهنگ برای قرارگرفتن در جایگاه آمریکا، به دنبال تضعیف آمریکا با مسلحکردن شهروندان این کشور علیه یکدیگر است.

کمیته منتخب مجلس نمایندگان در خصوص رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و حزب کمونیست چین، اولین جلسه استماع خود را در ۲۸ فوریه با عنوان صرفاً «تهدید حزب کمونیست چین برای آمریکا» برگزار کرد.

در این جلسه مایک گالاگر، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین، رقابت بین ایالات متحده و حزب کمونیست چین را یک «مبارزه برای بقا» توصیف کرد و گفت که حزب کمونیست چین که چین را بهعنوان یک کشور تکحزبی اداره میکند، به این امید که ایالات متحده را از درون سرنگون کند «آمریکا را در مقابل آمریکا» قرار میدهد.

گالاگر گفت که کمیته منتخب به هماهنگ‌کردن تلاش‌های قانونی همه کمیته‌های کنگره کمک خواهد کرد و بر مقابله با تلاش‌های ایدئولوژیک، فناوری، اقتصادی و نظامی حزب کمونیست چین علیه ایالات متحده و متحدان و شرکای آن تمرکز خواهد کرد.

فعالیت لابی‌های رژیم چین در آمریکا

مایک گالاگر خاطرنشان کرد: «برونسپاری مشاغلی که قبلاً در امریکا قرار داشتند و انتقال آنها به چین توسط شرکت‌های بزرگ، تلاشهای ایالات متحده برای ایمنسازی خود در برابر رژیم کمونیست چین را عقب میاندازند

وی اضافه کرد که حزب کمونیست چین دوستانی را در والاستریت، در فورچون ۵۰۰ سی سوئیت (گروه رسانهای) و در خیابان K  (مرکز بسیاری از لابیگران آمریکا) پیدا کرده است که آماده و مایل به مخالفت با تلاشها برای عقب نگهداشتن حکومت چین هستند.

او ادامه داد: «این استراتژی درگذشته بهخوبی جواب داده است و حزب کمونیست چین مطمئن است که دوبارهکار خواهد کرد. وظیفه ما در این کمیته این است که اطمینان حاصل کنیم که تلاش آنها ناکام خواهد ماند

سرمایهگذاری در چین تضمین مرگ آمریکا است

اچ آر مک مستر مشاور سابق امنیت ملی نیز در این نشت شهادت داد و گفت که ایالات متحده در رقابت استراتژیک با حزب کمونیست چین «عقبافتاده است» و ادامه سرمایهگذاریهای شرکتهای آمریکایی در چین «تضمین مرگ ماست».

مک مستر گفت که «وعدههای نادرست آزادسازی» منجر به ایجاد طبقهای از شرکتها و سیاستمدارانی شده است که عمدتاً انتظار داشتند سرمایهگذاری مستمر در چین این کشور را به جامعهای مدرنتر و دموکراتیکتر تبدیل کند؛ اما در عوض، رژیم چین ایدئولوژی مارکسیستی خود را دوچندان کرده و اکنون ایدئولوژیهای مخرب را صادر میکند تا حمایت از غرب را از بین ببرد.

حزب کمونیست چین برای جنگ آماده میشود

در ادامه جلسه کمیته منتخب همچنین مطرح شد که حزب کمونیست چین علاوه بر تلاش جهت تصاحب جایگاه ایالات متحده، برای جنگ نیز آماده میشود.

متیو پوتینگر، معاون سابق مشاور امنیت ملی، در مورد موضوع جاهطلبی رژیم برای حمله به تایوان گفت که شاخه نظامی حزب کمونیست چین، ارتش آزادیبخش خلق، حتی برای احتمال رویارویی با آمریکا آماده میشود.

پوتینگر گفت: «ارتش آزادیبخش خلق سرمایهگذاریهای هنگفتی را جهت تقویت و پرکردن خلأهای نظامی خود دریافت کرده است تا بتواند به تایوان حمله کند

او همچنین اضافه کرد که ما میدانیم که ارتش آزادیبخش خلق در حال آموزش برای این احتمال است که ایالات متحده بخشی از نبرد برای اشغال تایوان باشد.

وی ادامه داد که حزب کمونیست چین جهت بازداشتن آمریکا از ورود به جنگ بین حزب کمونیست چین و دولت دموکراتیک تایوان، قابلیتهایی شامل سکوهای آبیخاکی و بالابر هوایی و موشکهای دوربرد را طراحی کرده است.

پوتینگ در پاسخ به این سؤال که آیا رژیم ممکن است برای حمله پیشگیرانه به ایالات متحده برای جلوگیری از کمک به تایوان تلاش کند یا خیر، بهسادگی گفت: «بله امکانپذیر است و دیگر هیچ بهانهای برای فریبخوردن در مورد نیات پکن وجود ندارد»

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی