logo_eet

کاهش ۹۲۴ میلیونی تعداد سفرها در چین در طول سال نوی چینی ۲۰۲۳

بیمارستان های چین به دلیل کووید-19 تحت فشار هستند
بیماران در 13 ژانویه 2023 در حالی که بر روی تخت های نصب شده در محوطه دهلیز بیمارستانی شلوغ در شانگهای چین دیده می شوند توسط بستگان و کادر پزشکی مراقبت می شوند. (Kevin Frayer/Getty Images)

سال نو قمری بزرگترین و پررونقترین تعطیلات چین است. مردم چین سالانه میلیاردها سفر به سراسر کشور انجام میدهند تا در تعطیلات سال نو، با خانوادههای خود دیدار کنند.

با این وجود، بر اساس دادههای آماری وزارت حملونقل چین، امسال تعداد سفرهای تعطیلات سال نوی قمری که ۴۰ روز طول میکشد، نسبت به سال ۲۰۱۹ (آخرین سال بدون محدودیت سفر پیش از همهگیری) ۹۲۴ میلیون کاهش یافته است.

دوره سفرهای سال نو قمری ۱۴ روز قبل از شب سال نو قمری، معمولاً در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه؛ شروع میشود و حدود ۴۰ روز طول میکشد.

وزارت حملونقل چین آمار سفرها را در هفدهم فوریه منتشر کرد که بازه ۴۰ روزه تعطیلات سال نوی قمری را از قبل تا بعد از شب سال نو در برمیگیرد. امسال اولین تعطیلات سال نوی بدون محدودیتهای کرونایی از زمان شروع کووید۱۹ است.

در این دوره، تعداد سفرها با وسایل حملونقل عمومی از مسیرهای ریلی، جادهای، آبی و هوای با ۴۶.۵ درصد کاهش، به ۱.۵۹۵ میلیارد رسید.

بر اساس دادههای رسمی سال ۲۰۱۹، در مدت مشابه درآن سال شاهد ۲.۹۸۰ میلیارد سفر با استفاده از وسایل حملونقل عمومی بودیم.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، مجموع سفرهای سال جاری در این بازه زمانی ۴.۷۳۳ میلیارد بوده که شامل ۱.۵۹۵ میلیارد سفر با وسایل حملونقل عمومی و ۳.۱۳۸ میلیارد سفر از طریق «تردد وسایل نقلیه شخصی مسافران از طریق بزرگراه» میشد‌. با این وجود، «تردد وسایل نقلیه شخصی مسافران از طریق بزرگراه» زیرمجموعه جدیدی است که در سال ۲۰۲۳ اضافه شده و در سالهای گذشته لحاظ نشده بود.

این رژیم در دادههای رسمی جدید منتشرشده ادعا میکند «تردد وسایل نقلیه شخصی مسافران از طریق بزرگراه» در بازه تعطیلات سال نوی (۲۰۲۳) نسبت به سال (۲۰۱۹)، ۱۷.۲ درصد افزایش داشته است.

یعنی بر اساس این ادعا، تردد وسایل نقلیه شخصی مسافران از بزرگراهها در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۶۷۷ میلیارد بوده است.

بر اساس این آمار، حجم کل سفرهای بازه تعطیلات سال نوی قمری (۲۰۲۳)، ۴.۷۳۳ میلیارد بوده است که شامل ۱.۵۹۵ میلیارد سفر با استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ۳.۱۳۸ میلیارد سفر از طریق وسایل نقلیه شخصی در مسیرهای بزرگراهی میشود.

با این وجود، حجم کل سفرهای بازه تعطیلات سال نوی قمری (۲۰۱۹)، ۵.۶۵۷ میلیارد بوده است که شامل ۲.۹۸۰  میلیارد سفر با استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ۲.۶۷۷ میلیارد سفر از طریق وسایل نقلیه شخصی در مسیرهای بزرگراهی میشود.

بر اساس این دو منبع رسمی آمار، چین شاهد کاهش ۹۲۴ میلیون نفری مسافران در بازه تعطیلات سال نوی ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ بوده است.

عدم شفافیت

از زمان شیوع کووید۱۹ در سه سال گذشته، مردم قادر به تعیین تعداد واقعی مرگومیر در چین نبودند.

در اواخر ژانویه، در میانه جشنهای سال نو قمری، یک مقام ارشد بهداشت و سلامت در چین فاش کرد که بیش از ۸۰ درصد جمعیت چین به این ویروس مبتلا شدهاند.

علیرغم گزارشهای گسترده اسناد داخلی افشاشده که نشاندهنده آمار بالای مرگومیر در این کشور هستند، حزب کمونیست چین به انتشار دادههای رسمی غیرمنطقی و دور از باور ادامه میدهد.

با توجه به سابقه طولانی رژیم چین در جعل اطلاعات در رابطه با تقریباً همه بلایای بزرگ رخداده، سازمان بهداشت جهانی در چهارم ژانویه بهطور علنی از پکن درخواست کرد که با توجه به «اهمیت شفافیت»، دادههای مشخص مربوط به شیوع جدید در کشور را بهطور لحظهای به اشتراک بگذارد.

در نشست بعدی، سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد که دادههای فعلی منتشرشده توسط حزب کمونیست چین تأثیر واقعی کووید۱۹ را بر تعداد پذیرشهای بیمارستانی، بستریهای بخشهای ویژه و به ویژه کشتهشدگان نشان نمیدهد.

نشانهای از تعداد بالای مرگومیر در اثر کووید۱۹؟

کاهش شدید حجم سفرهای داخلی سال نوی قمری در چین میتواند نشانهای محکم از کاهش قابل توجه جمعیت چین باشد.

تعداد مبتلایان کووید۱۹ و بیماران بستری ناشی از این بیماری در کشور بالا بوده است. همچنین این کشور ۳ سال محدودیتو قرنطینه شدید را پشت سر گذاشته است. سیاست کووید صفر باعث به تعویق افتادن و حتی عدم پذیرش مراقبتهای پزشکی ضروری بیماران و سالمندان شد و شهروندان را از تأمین نیازهای اولیه خود محروم کرد. در برخی موارد، افراد در داخل خانه یا آپارتمان خود محبوس میشدند.

طبق یک سنت قدیمی، خانوادههای چینی در طی سال نو در کنار هم جمع میشوند و مردم فارغ از شرایط مالی خود، به زادگاهشان باز میگردند. اگر سفرها کاهش یابد، معمولاً به معنای تغییر در جمعیتکشور است.

بر اساس دادههای رسمی رژیم در سال ۲۰۱۹، میانگین تعداد سفرها به ازای هر نفر در طی بازه تعطیلات سال نوی قمری ۲.۴ بوده است. این میانگین با تقسیم تعداد کل سفرها بر جمعیت زیر ۶۵ سال کشور محاسبه شد.

دلیل حذف افراد بالای ۶۵ سال این بود که کمتر به سفر میروند و معمولاً طبق سنت تعطیلات چینی میزبان فرزندانشان هستند.

بر اساس این نسبت، کاهش ۹۲۴ میلیون مسافرتها در تعطیلات میتواند حاکی از کاهش احتمالی ۳۸۵ میلیون نفری جمعیت در دوره چهار ساله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ باشد.

اخبار مرتبط